www.bibitransport.com.mk | 1322 Romanovce, Kumanovo - Macedonia

 

 

Меѓународен Транспорт и Шпедиција
BIBI TRANSPORT

1322 Романовце, Куманово
Република Македонија

тел: +389 (0)31 437 700
факс: +389 (0)31 437 701
мобилен: +389 (0) 75 230 484
приватен: +389 (0) 70 230 484

e-mail: bibi_transport@yahoo.com
www.bibitransport.com.mk

: 4017999145838

© 2007 Bibi Transport.
Сите права заштитени.
Design spin